středa 31. října 2012

Oslavy 28. října v Brtnici

V neděli 28. října se v Brtnici konaly „Oslavy vzniku republiky a 150. výročí Sokola“. Několik desítek občanů se přišlo podívat na slavnostní sázení Sokolské lípy Svobody, kde kořeny tohoto národního stromu nejprve požehnal místní kněz P. Petr Balát a společně se starostou obce St. Jirků a starostou Sokola J. Šablou, lípu zasadil.  S krátkým vstupem se představil místní dětský devítičlenný flétnový soubor. Navázali jsme tak na tradici sázení lip – už v r. 1919 sázeli sokolové lípy na náměstí Svobody a v r. 1968 – v den 50. výročí republiky byla také sokoly zasazena lípa právě na parčíku letošního sázení – poblíž hasičské zbrojnice. Po té se občané přemístili k nedalekému pomníku padlých z 1. sv. války, kde byly položeny věnce. Zde jsme mohli na pomníku číst – „Hrdinně padli, aby národ mohl svobodně žít“. V místním kině následovalo zahájení výstavky „150 let Sokola“, kde se představil místní saxofonový „A-kvartet“. Návštěvníci si mohli prohlédnout zajímavě řešenou výstavku – malý průřez sokolským životem, nechyběl také panel o legionáři plk. Švecovi a samozřejmě také panel o zakladateli naší republiky Tomáši G. Masarykovi. Jedna část výstavy byla věnována velmi zajímavým vzkazům od významných osobností ke 150. výročí Sokola. Krásnou zdravici nám poslala také paní Táňa Fischerová a spisovatel, autor nejnovějšího životopisu o Miroslavu Tyršovi Robert Sak.  V 17hod. začal koncert Malého orchestru Městské hudby Františka Kmocha z Kolína. Jak jinak než známou Kmochovou skladbou Lví silou. Zde jsme byli překvapeni – věkový průměr muzikantů byl 27 let! Po krátkém úvodu měli hosté i spoluobčané možnost být svědky křtu nové publikace autora Filipa Vrány „Brtnické pivovary“ – kniha byla pokřtěna jak jinak – pivem. Na ukončení místní mažoretka recitovala známou Cestičku k domovu, sokolové předali obci veliký památný obraz „Kde domov můj“, byla přečtena pasáž o písni nejdražší od Fr. Kožíka a zazněla státní hymna. Celé odpoledne se neslo ve znamení svobody, a tak jsme si uvědomili „Jak dobře je být mezi lidmi, pro které platí za svatou svoboda bližního“.
Jaroslava Zelená

Fotogalerie Jiří Boudný
Fotogalerie Vojtěch Jonáš