neděle 24. ledna 2016

Ohlášky 24. 1. 2016

Bohoslužby a akce v týdnu od 24. 1. 2016 najdete zde

pondělí 18. ledna 2016

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

Děkujeme všem koledníkům, jejich vedoucím, Infocentru Brtnice a především všem štědrým dárcům za letošní Tříkrálovou sbírku.

neděle 17. ledna 2016

Ohlášky 17. 1. 2016

Bohoslužby a akce v týdnu od 17. 1. 2016 najdete zde

pondělí 11. ledna 2016

Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům farnosti - za ochotu k pomoci, za ochotu sloužit Bohu prostřednictvím služby ve farnosti. Pán Bůh zaplať! o. Petr
Spolupracovníci farností

Ohlášky 10. 1. 2016

Bohoslužby a akce v týdnu od 10. 1. 2016 najdete zde

pondělí 4. ledna 2016

Ohlášky 3. 1. 2016

Bohoslužby a akce v týdnu od 3. 1. 2016 najdete zde

"Výroční zpráva" našich farností

Finanční část
Zveřejňujeme výši sbírek za minulý rok.