pondělí 4. ledna 2016

"Výroční zpráva" našich farností

Finanční část
Zveřejňujeme výši sbírek za minulý rok.

Sbírky Farnosti Brtnice zahrnují i Panskou Lhotu, Příseku, Uhřínovice a Dolní Smrčné.
Pán Bůh zaplať za veškeré Vaše dary!
Brtnice
Střížov

Duchovní část
Přehled svátostí za obě farnosti:
Brtnice
Střížov
Důležitější než čísla jsou samozřejmě milosti, které nám Bůh ve svátostech uděluje.
Deo gratias za všechny tyto svátosti!

O. Petr