neděle 25. ledna 2015

Ohlášky 25. 1. 2015

Bohoslužby a akce v týdnu od 25. 1. 2015 najdete zde

neděle 18. ledna 2015

Ohlášky 18. 1. 2015

Bohoslužby a akce v týdnu od 18. 1. 2015 najdete zde

Aktualizovaný kalendář pro rok 2015

Akce, které plánujeme na tento rok

Výsledek Třikrálové sbírky 2015

Deo gratias,
tříkrálová sbírka ukončena,

neděle 4. ledna 2015

Ohlédnutí za rokem 2014

Děkujeme Pánu Bohu za udělená dobrodiní, jakož i všem dárcům a pomocníkům farnosti.

Ohlášky 4. 1. 2015

Bohoslužby a akce v týdnu od 4. 1. 2015 najdete zde