neděle 4. ledna 2015

Ohlédnutí za rokem 2014

Děkujeme Pánu Bohu za udělená dobrodiní, jakož i všem dárcům a pomocníkům farnosti.Přehled farnosti Brtnice najdete zde
Přehled farnosti Střížov najdete zde
Přehled spolupracovníků farností najdete zde