pondělí 11. ledna 2016

Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům farnosti - za ochotu k pomoci, za ochotu sloužit Bohu prostřednictvím služby ve farnosti. Pán Bůh zaplať! o. Petr
Spolupracovníci farností