středa 31. října 2012

Možnost získání odpustků pro duše v očistci

Během měsíce listopadu máme možnost získat odpustky pro duše v očistci.
 1. 1.-2. listopadu plnomocné odpustky za podmínek:
  • sv. zpověď, sv. přijímání
  • modlitba na úmysl Sv. otce
  • pomodlit se Otčenáš a Věřím v Boha při návštěvě kostela
 2. do 8. listopadu plnomocné odpustky za podmínek:
  • sv. zpověď, sv. přijímání
  • modlitba na úmysl Sv. otce
  • pomodlit se za zemřelé (i v duchu) při návštěvě hřbitova
 3. do konce listopadu částečné odpustky za stejných podmínek jako v bodě 2.
Čas, který duším v očistci věnujeme, se nám bohatě vrátí. Nejenže uděláme něco pro svůj duchovní život (přijetí svátostí, účast na mši svaté), ale získáme také vděčné přímluvce u Boha.
 I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh... Iz 18, 1