neděle 21. října 2012

Dárek pro otce Baláta

Velká slavnost z minulé neděle stále doznívá v našich srdcích.Dnes po mši nás otec Balát pozval na farní dvůr, aby před námi rozbalil dárek (spíše dar - velikostně i finančně :-) od biřmovanců. Sice se k němu už doneslo, co bude obsahem oné velké krabice, ale i tak  nebo spíše právě pro to, uspořádal pro nás slavnostní odhalení ... barevné tiskárny a kopírky, která bude nově sloužit farnosti. Klasický křest s vodou by nebyl vzhledem k povaze přístroje vhodný, tak se na něj alespoň jemně snesla dnešní mlha.
Video