sobota 2. března 2013

Volby do farní rady

Ve Vatikánu budou volit papeže a my v naší farnosti budeme volit farní (přesněji pastorační) radu.
I když papež má mnohem větší pravomoci než farní rada, která je "jen" poradním orgánem faráře, obojí potřebuje vaši modlitbu.
V tomto dokumentu si můžete přečíst časový plán vzniku farní rady. Jak si můžete všimnout, tak první velký úkol, který před ní bude ležet, bude pomoci předělat pořad bohoslužeb v obou našich farnostech.

Předehrou k celé volbě byla už návštěva sv. Mikuláše.