neděle 24. března 2013

Anketa ke změně časů bohoslužeb

Prosíme farníky o hlasování v této anketě. Vyslovte se k budoucímu uspořádání bohoslužeb. Hlasovací lístky jsou v kostele, svou volbu zakroužkujte a odevzdejte do 7. dubna.

Text anketních lístků