neděle 18. dubna 2021

Prodej pozemku pro obchvat

Po debatách v naší farní a ekonomické radě, po rozhovorech s širším okruhem farníků jsme podepsali smlouvu o prodeji pozemku pro plánovaný obchvat. Tuto smlouvu schválilo i Biskupství brněnské.
Je otázka, zda vedení státu dokáže zajistit rozšíření JE Dukovany, a tudíž zda

se najdou peníze pro obchvat (po němž se pro JE povezou velké součástky).

Nebo zda potřebné stovky milionů pro obchvat dokáže stát získat od EU.

Proto jsme si do smlouvy dali předkupní právo, pokud se do deseti let stavba

obchvatu nezahájí.Podrobnosti ke smlouvě a celá smlouva je k zobrazení zde:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16141863Získané finance musíme investovat tak, aby dávaly trvalý příjem, tedy nejlépe

opět do nějaké polnosti. Oslovíme proto farníky i veřejnost s žádostí o prodej

pozemku.

Cílem je zajistit prostředky pro život farnosti.

Brtnici (ať už s obchvatem či bez něj) zdar! :)
P. Petr Balát