neděle 18. dubna 2021

Přihlaste se na farní tábor Mrákotín 2021!

Tábor bude! Mrákotín bude! 24. - 31. 7.!
Jiří Málek, Filip Šindelka a o. Petr Balát vás zvou.
Přihlášku odevzdejte do konce května.
Peníze kéž připlují do konce června.
Prohlášení o bezinfekčnosti předáte až při příjezdu na tábor.
Jasná věc? Jasná věc!
Těšíme se!
Vaši vedoucí a kuchařky a zdravoťáci