neděle 7. února 2021

Výsledky ministrantské soutěže

Díky všem, kteří konají vznešenou službu ministrantskou u oltáře!
Je to služba Ježíši Kristu, je to služba bratřím a sestrám.
Je v tom velká radost, ale také velká starost a dřina!

Díky, že přicházíte, moc rád s vámi spolupracuji.

Diplom a malý dárek se zajímavým obsahem rozdáme až teď. Stále jsme
čekali, zda přece jenom nebude v kostele více věřících, aby to předávání
bylo grandiózní. Když to nenastalo, tak aspoň teď.

Gratulujeme vítězům, velký respekt vůči všem!

o. Petr