úterý 26. ledna 2021

Tříkrálová sbírka v naší farnosti - výsledky

Díky všem štědrým dárcům, zvláště v této nelehké době.

Díky všem strážcům pokladniček za velkorysou ochotu pomoci!

Město Brtnice a Infocentrum s Pavlem Němcem fungují ochotně jako vždy.

Pán Bůh zaplať!

P. Petr Balát