neděle 17. ledna 2021

Svátosti a finance za rok 2020 AD

Bohu díky za jeho milosti, které k nám proudily skrze svátosti.

Milým farníkům, štědré veřejnosti spolu se sponzory (Město Brtnice, Ministerstvo kultury a Biskupství brněnské) Pán Bůh zaplať!

Ani v náročném roce 2020 jste nepřestali pomáhat.


vděčný o. Petr