neděle 20. prosince 2020

Vánoční bohoslužby 2020

Novinky těchto Vánoc: půlnoční mše budou venku, kde to dovoluje nařízení vlády z 14. 12., odstavec IV, písm. a.

Hlavní půlnoční bude od 23 hodin. Vždy po půlnoční bude možnost zastavit se u betléma v kostele.

Vánoční mše budou během čtyř dnů, přijďte každý na jednu mši, maximálně na dvě.

Prosím, přijďte jen jedenkrát na mši 24./25. 12., přijďte jen jedenkrát na mši 26./27. 12.

- ať se návštěvnost rozloží v čase a splníme 20% kapacity.

Děti, na mši 24. 12. v 16.00 si přineste zvoneček a papírek s poděkováním Ježíškovi, který po mši předáme u betléma.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete zde.
Klasické ohlášky najdete zde.

o. Petr Balát