neděle 15. března 2020

Pozdrav o. Petra na 3. neděli postní

Chvála Kristu,
posílám přání požehnané neděle a pár slov!

Nepotkáme se při obvyklé bohoslužbě, ale věřím, že i tak si vzpomenete, že si najdete čas pro modlitbu, pro sledování mše svaté v médiích.

Dnešní Boží slovo, dostupné zde: http://m.liturgie.cz/misal/03pust/03_00.htm, mluví o zoufalství. Zoufalý je lid, putující po poušti, zoufalý je Mojžíš, zoufalá je žena z evangelia.

Putující lid nadává "Proč jsme vůbec šli z toho Egypta?" Mojžíš téměř pláče: "Co mám dělat s těmito lidmi?" Žena z evangelia hledá další a další vztahy, které ji ale nedokáží uspokojit.

Nejvyšší zasahuje, daruje vodu - daruje milost. Neuvěřitelné: z tvrdé skály uprostřed nehostinné pouště vytryskne tato životodárná voda. Ježíš u studny zvěstuje ženě, že on je Zachránce světa a chce utišit její žízeň.

Moc vám všem přeji, abychom v této náročné době cítili, že Nejvyšší zasahuje, že pošle svou milost, svou "vodu". Ať poznáváme skrze modlitbu, skrze vzájemnou podporu, že máme zdroj právě pro tyto temné dny!

Žijeme ve stejném světě jako ostatní, ale máme mimořádný přísun naděje! Ať tato Boží naděje porazí naše zoufalství.


To přeje a za to se modlí

o. Petr

PS: Dnešní mši svatou sloužím v obýváku v rodném domě v Čejkovicích, v dalších dnech pak budu už zase v Brtnici. :)