neděle 1. března 2020

Farní sněm 6. 3. 2020

Seznam okruhů pro farní sněm (tak jak byl představen o. Petrem na farní radě 19. 11. 2020) najdete zde
V pátek 6. 3. 2020 chceme v 18.30 na faře otevřít okruh liturgie (rozvrh mší sv., kázání, lektoři, ministranti...). Všichni farníci jsou srdečně zváni.