pátek 8. listopadu 2019

Mysleme na naše zemřelé

Modleme se za naše zesnulé,

v tyto dny (1.-8. listopadu) pro ně můžeme získat tzv. plnomocné odpustky za těchto podmínek:
  • svátost smíření v nedávné době
  • sv. přijímání ten den
  • modlitba na úmysl papeže
  • návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé
Přistupte v tomto období ke svátosti smíření (přede mší i po ní). Vzpomínáme zejména na ty, kteří nás opustili v průběhu tohoto roku.

O. Petr