neděle 10. listopadu 2019

Finanční aktuality našich farností

Přehled současných finančních záležitostí uvádíme samostatně, protože se jich naskládalo více, a také proto, aby nezabíraly místo v normálních ohláškách.

Děkujeme všem dárcům a spolupracovníkům farnosti, Bůh vám odplať!