pátek 2. března 2018

Zemřel pan Josef Kalčík

Děkujeme Pánu Bohu za požehnaný život našeho farníka pana Josefa Kalčíka. Parte zde.
O. Petr