neděle 8. března 2015

Další spokojení ubytovanci

V Katolickém týdeníku 10/2015 vzpomínají na pobyt u nás ministranti z jihomoravských Šitbořic.