neděle 30. listopadu 2014

Roráty 2014

Srdečně vás zvu na roráty - ranní adventní mše, které se budou konat na faře. Tyto bohoslužby mají zvláštní atmosféru, danou vstupním zpěvem a přinášením světla jen při svíčkách. Prostor fary přispívá k tomu, že jsme si blíž nejen fyzicky, ale i duchovně.
Rozpis rorátů je zde.
o. Petr