neděle 9. listopadu 2014

Nahrávka chrámového sboru

České requiem za všechny brtnické a střížovské zemřelé k poslechu i ke stáhnutí.