čtvrtek 28. března 2024

Adorace v kostele

Od skončení obřadů na Zelený čtvrtek až do začátku obřadů Bílé soboty je možno v kostele adorovat. Rozpis bude vzadu v kostele. Můžete rozjímat s Ježíšem v Getsemanské zahradě a později u Božího hrobu.