neděle 1. ledna 2023

Mimořádná mše svatá

 2. 1. 2022 v 17:00 bude o. Jindřich sloužit v brtnickém farním kostele mši za zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI.