úterý 22. února 2022

Jak hlásat evangelium v současné společnosti

 O. Josef Prokeš (farnost Vodňany, poutní místo Lomec) přednášel v katedrále na Petrově.

První přednáška

Druhá přednášky