neděle 1. listopadu 2020

Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha

K letošní slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2020 posílá diecézní biskup Vojtěch Cikrle věřícím v brněnské diecézi pastýřský list „Všichni jsme na cestě ke svatosti“. 

Několika citáty zvu k četbě těchto biskupových slov. Ať jsme my sami v této době světlem, ať nás náročné podmínky vedou k růstu.

o. Petr


"I v obdobích moru, hladu, válek, rozvratů (...) se svatí v úzkém společenství s Kristem stávali pro druhé světlem, které díky okolním temnotám víc vynikalo."

"Bůh ke svatosti nevolá vznešené, nehřešící, nejšikovnější, nejpilnější. On si volá obyčejné lidi, kteří znají svou slabost a omezenost."

"Nebýt právě našeho tolik kritizovaného světa a jeho nedostatků, žádný světec by nevyrostl."