neděle 12. července 2020

Potvrzení o bezinfekčnosti - farní tábor 2020

Důležitý papír! Prosím rodiče, aby ho vytiskli, podepsali a předali u vlaku.

Hej, přece jenom: vezměte si ten kousek hadru před ústa neboli roušku, vezměte si ji do igelitového sáčku.

Léky dětí předejte zdravotnici Petře Kudrfalcové u vlaku.


Svatý Rochu, přimlouvej se za naše zdraví.

o. Petr

Prohlášení o bezinfekčnosti

(Děkuju Martinovi Salátovi za vypracování.)