neděle 31. května 2020

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

Otec biskup poslal list pro dobu velikonoční a především meditaci pro 14 zastavení tzv. Cesty světla. Plně využijeme v příštím velikonočním období.