pondělí 13. ledna 2020

Výsledek Tříkrálové sbírky 2020

Opět jsme vybrali větší sumu než v loňském roce. Pán Bůh zaplať všem dárcům a koledníkům!

Výsledky podle jednotlivých skupinek