středa 17. dubna 2019

Zemřel pan Alois Jurka

Se smutkem v srdci a s nadějí na opětovné shledání se loučíme s naším dlouholetým obětavým varhaníkem a otcem kněze P. Jeronýma Jurky.
O. Petr
Parte