pondělí 21. ledna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Zde se můžete podívat na výsledky sbírky. Všem, kteří se zapojili, upřímné Pán Bůh zaplať!