úterý 2. ledna 2018

Statistika za rok 2017

Trošku statistiky za rok 2017: udělené svátosti a dary, přijaté od věřících. Děkujeme za podporu, děkujeme za vaše oběti.
o. Petr