neděle 5. listopadu 2017

Poděkování městu Brtnice

Děkujeme Městskému úřadu Brtnice
 a zvláště starostce paní Miroslavě Švaříčkové za spolupráci na opravách našeho historického dědictví - jak spolufinancováním oprav, tak opravami církevních památek, které mají v nájmu a ve vlastnictví.

o. Petr

Zde je přehled investic za rok 2017