čtvrtek 24. srpna 2017

Ministrantská soutěž

Jsme vděční ministrantům a ministrantkám za jejich službu.

Jsou blízko Pánu Bohu,
jsou blízko tomu hlavnímu, co se v kostele děje
- to je jejich hlavní odměna.

Ale za hojnou účast je také odměníme na konci roku
- a tady je pořadí za prvních sedm měsíců tohoto roku.

o. Petr