pondělí 5. prosince 2016

Poděkování za opravu věže

Děkujeme! Pán Bůh zaplať! Následuje dlouhý seznam:
Rostislav Šindelka, Roman Vlach - odhalili tesaříka

starostka Miroslava Švaříčková, farní rada - popostrčili faráře k opravě už letos

příprava odznáčků, magnetek a růženců: děti, Trifoil - Lucie Špindlerová;
foto - Richard Pleva; Bohdana Berková, Charita - zapůjčení přístroje, Infocentrum
a Krámek - nezištný prodej magnetek

scholy, politici - benefiční koncert

projekt - Stanislav Měrtl, Rostislav Šindelka - zastavení hodin

tesaři, klempíři, horolezci, jeřábník, Břetislav Kocián-chlapi od fochu, kteří si mákli

MěÚ Brtnice - zdarma prostor kolem kostela, stavební povolení

novináři (Tomáš Blažek, Daniel Zach, TV...), internet. přímý přenos - Bc. Radek Vorlíček,

děti ze ZŠ - malování obrázků, fotografové (O. Flesar, Y. Ullmannová, S. Kolbová...)

Agra Brtnice - půjčení plošiny

půjčení reflektorů - Iveta + Josef Hamerníkovi, Petr Štěpán, Jaroslava Zelená

požehnání - Zdeněk Dryšl, Miloš Heres (nasvícení), tanečnice (Kamila Bánovská),
Balátovi (burčák)

měděná schránka - Jiří Štěpán, Antonín a Michal Adamovi; památeční svatební slivovice
- Jan a Klára Zelení, dětské spolčo - růženec, modlitby

občerstvení přihlížejících při zvedání - Bohdana Berková + mladí

Lukáš Kružík - stavební dozor, zvládání dokumentů

fin. dary - farníci, spoluobčané, ubytovaní. 16. 8. 2012 jsme v Brtnici začínali
s 21 986 Kč. Kolik se za 4 roky opravilo a přesto jste dali dohromady milion! Sbírky
na poslední neděli v měsíci vynesly 194 023 Kč, max. o pouti: 27 898 Kč. Ubytování
Radešínská Svratka: 30 000 Kč. Agra Brtnice - velký finanční dar. Dotace - MěÚ
Brtnice 200 000 Kč, Min. kultury 800 000 Kč. Dnes na účtu: opět minimum, cca 25000 Kč.

ti, co bezúročně půjčili milion korun

ti, co se modlili

andělé strážní + sv. Jakub + Pán Bůh