neděle 29. listopadu 2015

Roráty 2015

Zveme na mimořádné mše adventní mše se zapalováním adventního věnce, tzv. roráty. Konají se na faře, tj. v rodinném a komfortním prostředí (18°C a více :D ).
Kalendář rorátních mší