úterý 6. října 2015

Zemřel P. František Odilo Crkva, OSB, brtnický rodák

V úterý 29. září 2015 zemřel ve Spojených státech náš rodák František Crkva, kněz a benediktinský mnich, který přijal řeholní jméno Odilo.

František Crkva se narodil 23. února 1926 v Brtnici jako jedno ze tří dětí v rodině chudého zedníka. Toužil stát se knězem, ale studia pro něj byla finančně nedostupná. Pomocí pro něj byla nabídka školného pražského benediktinského kláštera Emauzy (www.emauzy.cz).
Do jeho studií však zasáhla druhá světová válka, během níž byl poslán na nucené práce.Musel odklízet trosky po spojeneckých náletech v Praze a jiných městech.
Ke konci války uprchl zpátky do Brtnice (rozšířily se pověsti, že blížící se Rudá armáda nutí české muže, aby v ní sloužili). Tam pomohl přesměrovat německé vojenské síly, aby zabránil velké bitvě.

Po konci války dokončil svá studia a vstoupil do obnoveného benediktinského opatství v Emauzích (11. července 1947 složil sliby).
Řád ho poslal na studia do Sant Anselmo (benediktinská univerzita v Římě, www.santanselmo.net),
čímž se zásahem Prozřetelnosti vyhnul zásahu komunistické moci a zatčení. I bez podpory svého opatství zůstal v Sant Anselmu přes deset let. Během nich se stal knězem (svěcení 26. července 1953) a získal lincenciát ze studia teologie (gregoriánský chorál).
V letech 1957-1959 sloužil jako kaplan v klášteře benediktinek v Montefiolo.
Pak přijal pozvání opata Ambrože Ondraka do benediktinského opatství sv. Prokopa ve Spojených státech, kde zůstal po zbytek svého života jako součást tamní komunity.
Opatství se nachází ve městě Lisle ve státě Illinois, 30 mil od Chicaga. Vzniklo v 19. století pro práci mezi četnými českými a slovenskými emigranty (//procopius.webs.com/history).
Sloužil jako varhaník a učitel, pomáhal s korespondencí kláštera, ale také pokorně jezdil jako řidič komunitní dodávky.
Vždy byl příkladem řádné služby ve všech funkcích v komunitě.
Své rodiště navštívil mimojiné při primiční mši svaté P. Jeroným Jurky 29. června 1996.
 
Pouhé tři týdny před smrtí mu byla zjištěna rakovina, jeho zdravotní stav se pak rapidně horšil.
 

 
S jeho jedinou neteří, paní Marií Navrátilovou z Jihlavy, jsme se domluvili,
že za něj budeme sloužit velkou mši svatou v neděli 21. února 2016, tj. při vzpomínce jeho nedožitých 90. narozenin.
 
Nyní, po jeho smrti, za něj budeme sloužit mše v nejbližších volných termínech:
středa 7. 10. v Panské Lhotě v 17 hodin
a úterý 27. 10. v Brtnici v 18 hodin.
 
Bohu díky za jeho život a za jeho službu.
Vzpomeňme na něj v modlitbě!
Requiescat in pace.
Fr. Odilo Crkva

P. František Crkva na brtnické faře s Haničkou Šindelkovou, srpen 1993
P. František Crkva při brtnické pouti, srpen 1993
P. František Crkva s P. Jeřábkem a Hodovským, srpen 1993
Při primici 29. 6. 1996

Při primici 29. 6. 1996 - výřez