středa 28. srpna 2013

Přísecké a střížovské děti na brtnické faře


Pro děti z puklického náboženství jsme za odměnu připravili dobrodružný prázdninový pobyt. Kvůli počasí jsme nakonec nestanovali na Rokštejně, ale i pobyt na brtnické faře byl zajímavý. Děti netradičně sportovaly, pocvičily si hlavičky, prožily noční dobrodružství při hledání pokladu. Vědomosti z náboženství si zopakovaly při biblických scénkách.

Jedním z vrcholů byla mše svatá při svíčkách v zámeckém kostele.

Děkujeme maminkám (a tatínkovi) za úžasnou spolupráci!

Bohu díky za ten uplynulý puklický školní rok!

Fotogalerie