sobota 20. dubna 2013

Dodatky k závěrům farní rady

Farní rada diskutovala o možném obohacení liturgie v našich kostelích.
Doporučila otci Balátovi, aby při mších svatých a dalších liturgických úkonech zvážil některé inovace. Jde například o tyto podnětné ukázky:
 
Na Vaše připomínky, rady a nápady týkající se této oblasti se těší o. Balát (buď osobně nebo na e-mailu).